راهنمای خرید و دانلود

شاخه ها

برچسب ها

بررسي منابع هارمونيك در سيستم ها اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني حقوق انتقال در بازار برق عقايد خرافي در بين معلّمان زن و ct سوئیچ MPLS سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان د مبانی آب و هواشناسی سینوپتیک 4 د بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، سبكها و روشهاي مديريت در معدن كنترل توان راكتيو مدیریت ، بانک ملی ، شیوه استراتژیک اچ پی HP بررسی نقش خانواده درجامعه پذیری آب و هواشناسی شهری 93-92 ارزيابي عوامل استرس زاي شغلي مدي بهداشت دهان و دندان پروژه اجرای یک طرح پیمانکاری حسا دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده: طراحی وب پایان نامه بررسی عوامل های مرتیط مدیریت و برنامه ریزی محیطی 4 دور بررسی اثرات هارمونيک های ولتاژ و روش تحقیق جمعیت تزئين قلمدان خلاقیت ، فرزند پروري جوانان به مصرف مواد مخدر آزمون عمران محاسبات آب و هوا شناسی کشاورزی ارتباط بین بهداشت روانی و پیشرفت پایان نامه بررسی کامل اورانيوم بررسي نگرش دبيران و دانش اموزان پیشگیری ثانویه ازجرم رضايت شغلي و استرس شغلي معلمان پروژه تاثیرات تجارت الکترونیک در کودک آزاری ارتباط بين سود و قيمت سهام در بو توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی نساجی صفات شخصیتی افت تحصیلی و دانش آ یارانه های دولت بر قیمت کالاهای کیک با آرد سويا نمونه سوال مبانی آب و هوا شناسی1 استانداری ، استخدام ، نمونه سوال اضطراب دانشجويان بررسي ارزيابي كار و زمان برج تقط ورزش و حرکت درمانی قوه قضائیه ، حسابداری ، استخدامی عملکرد سایت بازار بیزBIZZدر جذب بهبود در حوزه های استراتژیک كنترل دماي گلخانه تجزیه و تحلیل 4 نرم افزار مخرب ( زمين شناسي ساختماني سرب شركت سهامي بيمه ايران نقش آموزش خانواده بر سازگاری زنا سازمان آب اجراي نظام پيشنهادها د طراحی اقلیمی شهر نیمسال فولاد ، عمران ، نقشه ها روشهاي تحليلي وتجربي ضربه عرضي ب بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي م اولتــراسوند سه بعـدی درک متون فارسی با پیشرفت تحصیلی شرکتهای الکترونیکی دینداری دانشجویان اقلیم شناسی دینامیک علل شيوع بزهكاري پایان نامه هویت و عزت نفس انرژی هسته ای و کاربرد مدیریت کلاس تیپ شخصیتی و کمال گرایی ریسک ، مدیریت ، پروژه ، برنامه ر مونه سوال تغییر اقلیم وکشاورزی(آ پروژه بودجه ،حسابداری عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتم بررسي طرح توليد نان هاي صنعتي و كارآيي بويلر نیازهای دینی و اخلاقی دانش آموزا فرایند مدیریت و بودجه ریزی در سا دستگاه اجرایی (سازمانهای دولتی) زبان تخصصی( آموزش محور) پیشرفت تحصیلی ، درس ریاضی ، پایان نامه فلسفه و كلام اسلامي سوخت رساني كاربراتوري انژكتوري تفکر و مهارتهای خودتنظیمی یشرفت تحصیلی دانشجویان نانوتکنولوژی و شکل دهی مواد و کا نقشه خوانی 93-92-2 سوالات استخدامی بررسي روشهاي مختلف آبياري بر روي نقش Router در مسیریابی عقود شركت، عاريه، وكالت درآمد مالیاتی در بودجه ایران رسانه‌های جمعی پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و سرم آمایش سرزمین پایان نامه پزشکی ، دکترا ، داروی پایان نامه سنگ های ادراری لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آ عقد استصناع در فقه و حقوق ایران جريان نقد آزاد و ميزان بدهی

آمار بازدیدسایر

بانک پارسیان example-image

جستجو

ارتباط ورزش با افسردگي

ارتباط ورزش با افسردگي

30 محصولات دیگر در همان شاخه:

قبلی
بعدی

فهرست مطالب

 

عنوان                                                        صفحه

 

مقدمه.....................................................................................................

تاريخچه مختصري از روانشناسي ورزش................................................................. 1

فصل اول

بخش اول: نقد عملكرد ورزشي........................................................................ 6

الف- عملكرد خوب و بد...................................................................................... 7

ب- عملكرد خوب، باخت..................................................................................... 7

ج- عملكرد ضعيف، برد........................................................................................ 8

د- عملكرد ضعيف، باخت..................................................................................... 8

بخش دوم: سطح انگيختگي/ فعال سازي......................................................... 10

كاهش انگيختگي/ فعال سازي................................................................................. 11

افزايش انگيختگي............................................................................................... 12

بخش سوم: كنترل و هدايت انرژي................................................................... 13

شناخت سطح انرژي.............................................................................................. 13

كنترل سطح انرژي................................................................................................. 14

هدايت سطح انرژي............................................................................................... 16

خلاصه................................................................................................................. 18

بخش چهارم: فنون آرميدگي............................................................................. 18

فوايد آرميدگي چيست؟......................................................................................... 19

فنون آرميدگي....................................................................................................... 22

خلاصه................................................................................................................. 24

بخش پنجم: تمرين تجسمي.............................................................................. 25

تمرين ذهني براي اجراي بهتر................................................................................. 25

عنوان                                                       صفحه

 

فنون تمرين ذهني براي دو و ميداني....................................................................... 30

بخش ششم: تمركز............................................................................................. 30

تمركز و توجه....................................................................................................... 33

نكته كليدي........................................................................................................... 37

به سوي تمركز بهتر................................................................................................ 40

عوامل موثر در تمركز............................................................................................. 43

افزايش تمركز....................................................................................................... 45

تمرين مركزگرايي.................................................................................................. 46

بخش هفتم: اطمينان........................................................................................... 47

اعتماد به نفس: عاملي مهم براي بهترين عملكرد ورزشي........................................... 47

نگرشها و اثراتشان روي اجرا.................................................................................. 50

قرار گرفتن در چهارچوب صحيح ذهن................................................................... 54

استفاده از خودگفتاري............................................................................................ 55

خود انگاره............................................................................................................ 57

فنوني براي تكامل چهارچوب صحيح ذهن.............................................................. 58

فصل دوم

بخش اول: انگيزش و ورزش............................................................................ 62

ديدگاههاي انساني به انگيزش: تئوري نيازهاي مازلو.................................................. 63

تئوري انگيزه پيشرفت مك كلند و اتكينسون............................................................ 66

ارزيابي تئوري FOS.............................................................................................. 67

بخش دوم: رويكردهاي شناختي نسبت به انگيزش.......................................... 68

اسناد............................................................................................................... 68

مدل اسناد وينر...................................................................................................... 69

عنوان                                                     صفحه

 

نااميدي آموخته شده و آموزش بازسازي اسناد.......................................................... 70

خودباوري............................................................................................................ 71

پژوهش معاصر روي انگيزه مشاركت ورزشي.......................................................... 73

فصل سوم

مقدمه: تنيدگي....................................................................................................... 75

بخش اول: تنيدگي و زندگي حرفه اي............................................................. 77

بخش دوم: هزينه تنيدگي.................................................................................. 78

تنيدگي خلبانهاي خطوط تجاري............................................................................. 80

تنيدگي كارگران سكوهاي صنايع تصفيه نفت و گاز.................................................. 81

تنيدگي كارمندان مراكز هسته اي.............................................................................. 82

بخش سوم: تنيدگي در پاره اي حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي................... 84

تنيدگي دندانپزشكان............................................................................................... 84

تنيدگي پرستاران.................................................................................................... 85

تنيدگي مديران موسسات........................................................................................ 87

بخش چهارم: تعامل سيستمها و شكل گيري پاسخهاي ارگانيزم نسبت به

تنيدگي................................................................................................................ 89

نقش هورمونها....................................................................................................... 89

محور هيپوفيز- غدد فوق كليدي.............................................................................. 89

مكانيزمهاي تسريع كننده و بازدارنده ترشحات.......................................................... 90

بيماريهاي تنيدگي.................................................................................................. 91

بخش پنجم: زنان در برابر تنيدگي.................................................................... 93

نشانگان تنيدگي زنان............................................................................................. 93

تنيدگي زنان كارمند................................................................................................ 96

عنوان                                                           صفحه

 

بيماريهاي تنيدگي ناشي از رويدادهاي استثنايي، تهاجمهاي عصر جديد و زندگي

در محيطهاي افراطي.............................................................................................. 98

فصل چهارم

بخش اول: پيشگيري و درمان تنيدگي.............................................................. 102

شيوه هاي سنتي..................................................................................................... 103

شيوه هاي جديد.................................................................................................... 104

بخش دوم: درمانگريها و روشهاي مبارزه عليه تنيدگي................................... 107

تنش زدايي بدني................................................................................................... 108

تنش زدايي رواني.................................................................................................. 108

تنش زدايي با استفاده از ابزار فني........................................................................... 109

روان درمانگري..................................................................................................... 109

بخش سوم: پيشگيري و درمان تنيدگي در موسسات....................................... 110

نتيجه.................................................................................................................... 112

فصل پنجم

بخش اول: افسردگي در ايران........................................................................... 114

افسردگي در غرب................................................................................................ 118

نقدي بر روانشناسي افسردگي غرب........................................................................ 134

فصل ششم

بخش اول: اعتماد به نفس................................................................................. 142

خودپنداره............................................................................................................. 143

خودپنداره آموختني و قابل تغييرات......................................................................... 143

خويشتن‌داري و تاثير آن بر اعتماد به نفس كودك..................................................... 146

ظاهرسازي و پرورش خودپنداره غيرواقعي.............................................................. 148

عنوان                                                          صفحه

 

روشهاي تقويت خودپنداره كودك........................................................................... 149

بخش دوم: اهميت و نقش بازي....................................................................... 152

بازي و رشد خود.................................................................................................. 153

انواع بازي............................................................................................................. 155

فصل هفتم

بخش اول: چگونه بر كم تحركي غلبه كنيم...................................................... 157

شيوه هاي تجربي براي رهايي از كم تحركي............................................................. 159

فصل هشتم

چگونه سلامتي به دست آورده خود را حفظ كنيد..................................................... 161

فصل نهم

درمان اختلالات رواني با ورزش............................................................................. 165

درمان استرس با يوگا............................................................................................. 166

كلاشا- منبع استرس............................................................................................... 169

ميدان هاي انرژي در بدن........................................................................................ 169

تحقيقات علمي يوگانيدرا....................................................................................... 170

ساماسكاراها.......................................................................................................... 171

غذا خوردن تحت استرس...................................................................................... 173

مقابله با استرس با روش SIT................................................................................. 178

فصل دهم

پايان نامه....................................................................................................... 181

- بررسي اثرات تربيت بدني بر فشارهاي جسماني- رواني با عنوان شاغل و ارايه

الگوي بهينه ورزشي........................................................................................ 182

- بررسي اثر ويتامينC,Eدر پيشگيري از ضعف سيستم‌ايمني در ورزشكاران............... 192

عنوان                                                        صفحه

 

- مقايسه رشد اجتماعي و اختلالات رفتاري دانش آموزان كم توان ذهني ورزشكار

و غير ورزشكار در شهر تهران................................................................................ 194

فصل يازدهم

ترجمه مقالات اينترنتي

مقاله A: تراكم استخوان و افسردگي........................................................................................................... 200

مقاله B: تائيد جنسيت در افسردگي: يافته‌هاي واگير شناسي بدست آمده از مطالعات II و DEPRESI. 202

مقاله C: خدمات جمعي رفاهي براساس جنسيت افراد، ورزش و بازآفريني نيروي از دست رفته زنان در

زمان ابتلا به افسردگي در “ايتون”.............................................................................................................. 218

مقاله D: ارتباط كاهش سطح افسردگي در بزرگسالان با انجام حركات ورزشي درحد متعادل............... 223

فصل دوازدهم

منابع:

منابع فارسي.............................................................................................................. 229

منابع پايان نامه اي........................................................................................................................... 231

منابع اينترنتي با سايت Ebscohost............................................................................................................ 232

ضميمه

متن مقالات اينترنتي

مقاله A: متن انگليسي تراكم استخوان و افسردگي.......................................................................

مقاله B: متن انگليسي تاثير جنسيت در افسردگي، يافته هاي واگير شناسي.........................................

مقاله C: خدمات جمعي رفاهي براساس جنسيت افراد، ورزش و بازآفريني نيروي

از دست رفته زنان در زمان ابتلا به افسردگي در ايتون........................................................................

مقاله D: متن انگليسي ارتباط كاهش سطح افسردگي در بزرگسالان با  انجام

حركات ورزشي در حد متعادل    

هنوز نظری ارسال نشده است.

سبد خرید  

بدون محصول

ارسال 0 تومان
مجموع 0 تومان

سبد خرید پرداخت

دانلود محصول خرید شده

جستجو